Vedr. test af ny standard for afgang i Helsingør

 

LPO DSB erfarer, at DSB fra d. 15. februar 2016 har besluttet at teste en ny standard for afgang i Helsingør.

 

Det er der ganske vist ikke ret mange lokomotivførere, der er klar over, da det – for gud ved hvilken gang – er lykkedes virksomheden at udsende information herom uden at mailen indledes med overskriften ”Meddelelse fra…”, som det ellers er foreskrevet i e-mail aftalen. Det kunne man vælge at trække på smilebåndet over, men desværre er det kun en lille del af det samlede billede.

 

Værre er det, at DSB Togdrift / DSB Sikkerhed, uden forudgående inddragelse af den faglige organisation, har besluttet at indføre nye arbejdsopgaver i forbindelse med afgangsproceduren.

 

Det tangerer brud på samarbejdsaftalen. Det er i sig selv galt nok, men desværre er der yderligere et problem.

 

De nye arbejdsopgaver, man ønsker lokomotivføreren skal udføre, virker umiddelbart problematiske, da fokus flyttes fra afgangsproceduren til administrative opgaver (tidsregistrering).

 

LPO DSB antager dog, at DSB Togdrift / DSB Sikkerhed har overholdt eget sikkerhedsledelsessystem og risikovurderet forholdene.

 

Mens vi afventer risikovurderingen er det værd at henlede opmærksomheden på den gode lokomotivmandsgerning og de 4 punkter:

  1. Sikkerhed
  2. Materielhåndtering
  3. Rettidighed
  4. Kundeservice

I lige præcis den rækkefølge