Områdegruppens ordinære generalforsamling

d. 27. marts 2014

 

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB afholdte d. 27. marts 2014 ordinær generalforsamling. I nærværende information gives en kort orientering om generalforsamlingens forløb. Referat fra generalforsamlingen forventes udsendt inden for 4 uger.

 

Generalforsamlingen godkendte både daglig ledelses ca. 3 kvarter lange beretning og den økonomiske orientering vedr. regnskabsårene 2012 og 2013.

 

Den mundtlige beretning kan læses på hjemmesiden – www.lpo-dsb.dk

 

Under indkomne forslag blev en række mindre / redaktionelle tilpasninger af vedtægterne godkendt.

Områdegruppens forslag / krav til Overenskomsten 2015 (som også blev omtalt på en række lokalgruppe generalforsamlinger) blev ligeledes vedtaget.

 

Under punktet valg var der genvalg til områdegruppens næstformand, Jan B Danielsen og genvalg til områdegruppekasserer, Hans Schøn Merstrand

Hans Schøn Merstrand og Peter Kanstrup blev begge genvalgt som suppleant til DJ’s hovedbestyrelse, ligesom der var genvalg til bilagskontrollanterne, Brian Lars Møller, LPO København og Pernille Bernth Thomsen, LPO Esbjerg. Ny bilagskontrollantsuppleant blev Hans Friis, LPO Aarhus, idet den tidligere suppleant, Jesper Rodkjær Pedersen, LPO Tinglev, er indtrådt i områdegruppebestyrelsen.

 

Den 3 timer lange generalforsamling blev afsluttet med indlæg fra flere af de indbudte gæster, bl.a. forbundsformand, Henrik Horup og forbundets næstformand, Preben S Pedersen.