Revner på aksellejeskåle IC 4 og IC 2

 

Endnu engang er der desværre alvorlige problemer med IC 4 og IC 2 togene. DSB har konstateret, at der kan opstå revner i aksellejeskålene. Revner der kan føre til et brud, som kan have alvorlige sikkerhedsmæssige følger.

 

LPO DSB har været i en tæt dialog med DSB’s Sikkerhedsorganisation. Vores første prioritet er, som altid, sikkerheden først. Vi har derfor bedt om håndfaste garantier for, at sikkerheden ikke er truet, og såfremt der er den mindste risiko, så bliver togene taget ud af drift.

 

DSB har indført kontrol af alle tog i drift, således at evt. revner bliver opdaget inden det fører til et brud. På den baggrund har DSB Sikkerhed meddelt, at togene kan blive i drift, og lokomotivpersonalet ikke skal have yderligere instruktioner.

 

DSB sikkerhed har altså givet en garanti for, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at toget bliver i uindskrænket drift. Denne garanti har LPO DSB taget til efterretning.

 

Trafikstyrelsen er selvfølgelig også inde i sagen. I den forbindelse har Trafikstyrelsen meddelt følgende på deres hjemmeside:

 

Trafikstyrelsen kræver ny sikkerhedsvurdering af IC4 togene fra DSB

03.04.2014 | Jernbanesikkerhed
På baggrund af flere tilfælde, hvor der er opstået en revne i lejeskålen ved akselhjullejerne, har Trafikstyrelsen selv foretaget en inspektion af de pågældende hjullejer i DSBs værksteder.Vicedirektør i Trafikstyrelsen, Jesper Rasmussen, udtaler:”Som sikkerhedsmyndighed ser vi med stor alvor på alle potentielle sikkerhedsrisici på jernbanen. Og det er også derfor, at vi har krævet, at DSB afleverer en ny sikkerhedsvurdering senest på mandag klokken 12.00 og en årsagsanalyse den 15. maj.”Han forklarer, at de konstaterede problemer ikke umiddelbart har udgjort en sikkerhedsrisiko, men understreger, at det netop er det, der er formålet med det sikkerhedssystem vi har i Danmark.

En af vores vigtigste opgaver er at udvise rettidig omhu, når der opstår hændelser, som drager jernbanesikkerheden i tvivl. Vi vurderer efter vores inspektion, at der ikke har været en akut risiko forbundet med de problemer, der er fundet, men hvis der ikke bliver taget hånd om dem, så vil de, som vi skriver i vores notat, på længere sigt kunne udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko og i yderste konsekvens kunne lede til en afsporing, og det kan vi naturligvis ikke leve med,” forklarer Jesper Rasmussen.

Trafikstyrelsen vil nu nærlæse den rapport som DSB kommer med på mandag og på den baggrund vurdere om der er behov for videre skridt.


Citat slut.

 

 

 

LPO DSB vil følge sagen tæt. Vi forventer, at DSB selvfølgelig lever op til deres ansvar som en professionel og sikker jernbanevirksomhed.