Bedre indberetningskultur

 

Som det fremgik på flere lokalgruppegeneralforsamlinger har LPO DSB – som en del af kampagnen for den gode lokomotivmandsgerning – i nogen tid gået med tanker om at slå et slag for en bedre indberetningskultur (ikke af hinanden, men af hændelser), ikke bare fordi det er en naturlig del af lokomotivførerjobbet og den faglighed, vi ønsker at promovere, men også fordi et øget antal indberetninger faktisk kan være til stor hjælp i områdegruppens daglige arbejde.

 

LPO DSB oplever nemlig ofte manglende forståelse for vores henvendelser, f.eks. i forhold til materielproblemer, idet ledelsen ikke mener at kunne genkende vores fremstilling, hvis forholdene ikke, eller kun i ringe grad er meldt ind i de respektive systemer.

 

Sagt lidt firkantet er holdningen: “Er det ikke meldt ind – er det ikke sket…”

 

Det skal der simpelthen gøres noget ved, ellers får vi aldrig løst vores fælles udfordringer omkring sikkerhed, dårlig vedligeholdelse, manglende førerrumsrengøring, etc. Og det er svært nok i forvejen. Om du mener, der er brug for at indberette materiel der driller, dårlige førerstole, nedsat bremseevne eller manglende beskæring af træer og bevoksning langs banen, vil altid bero på en konkret vurdering, nemlig din.

 

Nu har vi så langt om længe fået et godt indmeldingsværktøj – DDI – i vores iPad, og det er vores vurdering, at driftsstabilitet og funktionaliteten er tilfredsstillende.

 

Opfordringen herfra er derfor: Giv den gas.

 

Opfordringen gives velvidende, at der bliver stadig mindre luft i tjenesterne, og at tiden til indberetninger derfor er knap. Skulle der på den konto gå et par dage inden tiden til at foretage en indberetning er til rådighed, jamen så er det sådan, det er. Det vigtigste er, at de forhold, den enkelte mener bør indberettes, rent faktisk også bliver det.

 

Og ja, LPO DSB er også opmærksom på, at nærværende ikke med rimelig kan overføres til indberetningssystemet, Synergi. Anvendelsen af dette system (via ”LKF links”) grænser til håbløst. Vi presser ufortrødent på for en acceptabel løsning, opfordrer – problemerne med Synergi til trods – til at også sikkerhedsrisici og hændelser indberettes. Og så glæder vi os til det kommende fælles hændelsesregistrerings system i DSB, kaldet FHR.

 

Til sidst en klar opfordring til, at man ”fejer for egen dør”. Dvs. sørger for at melde de ting ind, man f.eks. sidder på stuen og taler med andre kollegaer om. Det samme gælder i øvrigt ved henvendelse til LPO. Vi ser frem til at hjælpe med din sag, når den er meldt ind.

 

Kampagnen skydes i gang med denne medlemsinfo. Den kan – i det omfang din lokalgruppe finder det relevant – blive understøttet af konkrete lokale tiltag.