Trods Jernbaneoverenskomsten bestemmelse om, at ”Varigheden af den enkelte dags arbejde må max. være på 9 1/2 time” (Lokomotivpersonale Person §1, stk. 1), indkaldes der hver dag lokomotivførere til kurser, hvor varigheden af arbejdsdagen er længere end 9½ time.

 

Såvel LPO, som Dansk Jernbaneforbund, har rejst dette over for DSB med påstand om overenskomstbrud, uden virksomhedens ledelse har ændret praksis.

 

Ledelsen i DSB henviser til, at deres tolkning af Jernbaneoverenskomsten §1, stk. 1 (Lokomotivpersonale Person) giver virksomheden ret til at forlænge tjenesten ud over de 9½ time. Det er imidlertid således, at tolkning af Jernbaneoverenskomsten alene er et anliggende for Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbund. Tolkning kan naturligvis kun ske, hvis konkrete sager indsendes. LPO vil på den baggrund bede om, at alle dokumenterede overtrædelser af reglen om max. 9½ times tjeneste (8 timer om natten) indsendes til lokalgruppen, som så sørger for, den videre formidling. I øvrigt helt i tråd med det, der blev sagt på de netop afholdte generalforsamlinger i lokalgrupperne.

 

Når det så er sagt, er det fagretlige system jo desværre sådan, at anmeldelse af overenskomstbrud ikke i sig selv har opsættende virkning. Først når aftalens parter (DI og DJ) har tolket – eller værre endnu – når sagen har været behandlet i det arbejdsretlige system, skal der rettes ind.

 

Du skal derfor, hvis du indkaldes til kursus:

  • Gøre indsigelse hvis arbejdsdagen er længere end 9½ time
  • Møde op, hvis DSB fastholder indkaldelsen
  • Anmelde forholdet til din lokalgruppe

 

Dette gælder også for tjenestemænd, uagtet at der her ikke er tale om overenskomstbrud.