Vedr. konvertering af ikke afviklet UA til opsparingstimer

 

Jf. bestemmelserne i den nye UA aftale er optjeningsåret, og dermed også afviklingsperioden, for UA ændret.

 

Det vil være muligt at konvertere ikke afviklet UA til opsparingstimer med udgangen af april måned. Anmodning om konvertering skal sendes på mail til din gruppeleder senest d. 30 april 2018. Husk at påføre mailen dit ”Medarbejdernummer”.

 

Nærværende gælder alene UA. Ønsker du at konvertere øvrig frihed (inkl. tillæg mistet frihed og overtid / merarbejde) til opsparingstimer vil dette, jf. eksisterende aftalegrundlag, først kunne ske pr. 31. oktober. Opmærksomheden henledes dog på, at virksomhedens ledelse som bekendt har opsagt alle aftaler og kutymer. Det er derfor uklart, hvorvidt muligheden for konvertering kan fastholdes.

 

LPO DSB vil med denne information opfordre til, at man sender anmodningen om konvertering snarest muligt. Vi vil samtidig opfordre til, at du sender ovenstående mail cc dig selv, så du har en kvittering.

 

Husk! Du bestemmer principielt selv, hvor mange timer du vil konvertere. Din saldo for timer konverteret til opsparing kan dog aldrig – uanset om de er konverteret fra øvrig frihed, tillæg mistet frihed, overtid/merarbejde eller fra UA – overstige 74 timer. Bemærk, at de opsparingstimer der er søgt, men endnu ikke afviklet, tæller med i de 74.

 

Husk i øvrigt! Du modtager særlige ydelser og optjener UA de dage, hvor du afvikler de konverterede opsparingstimer.