LPO modtager jævnligt henvendelser fra medlemmer, som oplever uoverensstemmelse mellem den arbejds- og normtid, der fremgår under ”Normtid” i LTD2-appen og de oplysninger om arbejds- og normtid, som tjenestefordelingen sidder inde med i LTD2.

 

Problematikken har været kendt i nogen tid og har ført til en del diskussioner. Der er derfor gennemført en række test for at afdække problemerne og noget tyder på, at årsagen til uoverensstemmelsen er fundet.

 

1:1 sammenligning mellem oplysningerne i LTD2-appen og de oplysninger tjenestefordelerne har adgang til i LTD, er kun mulig, hvis det foregår samtidig, idet alt arbejde i systemet påvirker den angivne arbejds- og normtid.

 

Status på arbejds- og normtid er naturligvis mest interessant, når man nærmer sig normperiodens udløb. LPO har derfor følgende opfordring:

  • LKF i tur: Når du nærmer dig marts, 1. juni, 1. september og 1. december, tjek da arbejds- og normtid i LTD2-appen.
  • LKF i reserven: Når du nærmer dig marts, 15. juni, 15. september og 15. december, tjek da arbejds- og normtid i LTD2-appen.

Hvis arbejds- og normtiden så tæt på normperiodens udløb viser, at du har overtid, kontakt da din tjenestefordeler, da din henvendelse så vil ske på et tidspunkt, hvor der fortsat er mulighed for at tilpasse dine arbejdstider.

 

Når du i den anledning taler med tjenestefordeleren så spørg ind til normoplysningerne i deres system samtidig med, at du kan se oplysningerne i appen. Tryk opdater (Symbol: ⟳ øverst til højre) ved evt. uoverensstemmelse. Er der rent faktisk overtid, så er det tjenestefordelerens opgave at finde en løsning som sikrer, at normperioden ikke planlægges med overtid, jf. arbejdstidsaftalen.

 

Hvis du fortsat oplever uoverensstemmelser, så kontakt os på lpodsb@lpodsb.onmicrosoft.com. På forhånd tak.

 

Bemærk! Nærværende omhandler alene arbejds- og normtid i forhold til normperioden (3 md.). Vedr. 160 timer på 4 uger. Her opfordrer vi fortsat til, at man bruger LPO’s regneark, idet DSB stadig ikke leverer / viser brugbare data.