Som tidligere beskrevet i artikel i Det Blå Blad 5-2021 og medlemsinformation nr. 27-2021 har LPO siden sidste efterår arbejdet med problemstillingen med MF-bremsebelægninger, der knækker og falder af.

 

LPO er, efter sagen er blevet rejst overfor Trafikstyrelsen (TS), vidende om, at DSB’s svar på ”Styrelsens” første henvendelse grundlæggende bygger på, at sagen kun omhandler tab af begrænsede og minimale dele af bremsebelægningerne. Det fremgår desuden, at DSB mener, at de indførte tiltag tager hånd om dette. LPO gik efterfølgende i rette med dette i et uddybende svar til TS, da de dele vi har fundet både er væsentligt større arealmæssigt, samt tykkere end de mål DSB oplyste i deres svar til TS. Faktisk er en stor del af de fundne bremsedele, LPO er i besiddelse, af en tykkelse over 15 mm, som er det nye mindstemål, DSB har indført som korrigerende tiltag.

 

TS har, ifølge LPO’s oplysninger, efterfølgende været på opfølgende tilsyn i DSB, bl.a. med fokus på den her nævnte problemstilling. LPO har i Sikkerhedsudvalget efterspurgt indsigt i dette tilsyn, via adgang til den udarbejdede tilsynsrapport fra tilsynet. Desværre kan DSB ikke se, hvad LPO skal bruge denne tilsynsrapport til og har umiddelbart afvist at udlevere den til LPO. Dette undrer LPO, idet TS har anmodet både LPO og DSB om at søge denne sag løst i et gensidigt samarbejde i virksomheden.

 

Som følge af DSB’s afvisning om adgang til tilsynsrapporten har vi anmodet TS om aktindsigt i tilsynet og forventer at få oplysningerne ad denne vej. Det skal pointeres, at vi ikke mistænker DSB for at holde noget skjult, men vi ved jo ikke, hvad der står i rapporten, før vi har læst den.

 

På seneste møde i Sikkerhedsudvalget indvilgede DSB i at kigge på en proces, hvor en optælling af fejlramte bremsebelægninger kunne iværksættes, der hvor man nemmest får overblikket, nemlig på værkstederne. LPO forventer, at dette kan give et bedre billede af, om de indførte tiltag virker. Virksomme tiltag er nemlig det, der er behov for, så lokomotivførerne kan blive betrygget i, at problemerne med de knækkede og tabte bremsebelægninger bliver løst.