Konvertering af timer til omsorg

 

Jf. statens barselsaftale har alle medarbejdere mulighed for at konvertere overarbejde / afspadsering til omsorg. Dette gælder også UA timer. UA timerne kan dog først konverteres, når fristen for afvikling udløber, dvs. ved udgangen af oktober måned.

 

Der kan i DSB konverteres op til 70 timer pr. medarbejder pr. år. Saldoen kan dog aldrig overskride 70 timer.

 

Konverterede omsorgsdage holdes efter barselsaftalens regler om omsorgsdage efter den gamle ordning Jf. kapitel 25 i PAV (Barselsvejledningen, kap. 5). Det betyder, at der ikke er en frist for afvikling af konverterede omsorgstimer, og at timerne kan overføres til efterfølgende kalenderår. Desuden kan ansatte, der fratræder og i umiddelbar tilknytning hertil overgår til anden ansættelse i staten, overføre konverterede omsorgsdage til det nye ansættelsesforhold.

 

Der skal minimum konverteres, hvad der svarer til en hel arbejdsdag (7 timer), og anmodning om konvertering af timer skal rettes til din gruppeleder.

 

Ved afvikling af konverteret omsorg tilskrives særlige ydelser og UA.

 

Bemærk! Afspadsering / UA, der er konverteret til omsorgsdage, kan ikke senere tilbageføres og godtgøres kontant.

 

I øvrigt henvises der til ”Håndbog i arbejdstidsregler for lokomotivpersonalet”afsnit C6, side 15 og A3 side 5 (øverst) klik her