Vedr. fældning af træer langs jernbanen

 

Der var i Det Blå Blad 1-2016 en artikel med overskriften “Når jeg ser et stort træ hælde…”. Artiklen handlede om den nye §25 i jernbaneloven, som giver infrastrukturforvalteren (Banedanmark) ret til at kræve, at lodsejere langs jernbanen fælder / fjerner træer, henholdsvis beskærer bevoksning, som truer med at vælte ind over spor og køreledningsanlæg, endda for lodsejerens regning.

 

Den nye bestemmelse minder meget om lignende bestemmelser fra vejtrafikken, og er formentlig indført i jernbaneloven, som følge af de meget omfattende skader på både infrastruktur og togmateriel i forbindelse med de voldsomme storme, “Adam” og “Bodil”, i efteråret 2013.

 

Fint nok, men hvad rager det lige os lokomotivførere?

 

Ja, ud over at det er os der sidder forrest – og er i størst risiko for at komme til skade – hvis der pludselig ligger et stort træ hen over sporene, så er det faktisk også os, der er de nærmeste til at bemærke træer, der hælder og / eller står faretruede nær jernbanespor og køreledningsanlæg. Det er derfor også os lokomotivførere, der er de nærmeste til at sørge for, at forholdene meldes ind, uanset Banedanmark naturligvis fortsat, som en del af deres opgave som infrastrukturforvalter, kontrollerer bevoksningen på de såkaldte strækningseftersyn.

 

Vi, DSB og andre operatører kan ganske vist ikke kræve, at Banedanmark agerer. Det vil altid være deres afgørelse, om et træ skal væk. Og grundejeren vil selvfølgelig, som det sig hør og bør i et retssamfund, kunne klage over beslutningen. Omvendt vil Banedanmark, hvis de vælger at undlade at reagere, stå med en meget dårlig sag under næste storm, hvis trafikken lammes, eller – gud forbyde det – en af vores kolleger kommer alvorligt til skade.

 

Derfor – Bemærker du, træer eller anden bevoksning, der truer med at komme i kontakt med jernbaneinfrastrukturen, så meld det ind til stationsbestyreren. Supplér gerne med en indmelding via “Tilløb til ulykke” i DDI.