Vedr. indmelding af toilettømning litra ER

 

Det fremgår af ledelsens ”Materielinfo ER toiletter” udsendt d. 29. maj, at ledelsen i juni måned gerne vil have bekræftende SMS’er fra lokomotivførerne, når man forsyner ER togsæt.

 

Det fremgår endvidere, at man skal afklare ”evt. status, hvis det under hensyntagen til driften er muligt at funktionsafprøve toiletterne”.

 

Tiltaget er ikke – selv om det ellers på seneste OSU møde blev indikeret, at den faglige organisation ville blive inddraget – afstemt med LPO DSB.

 

Vi har tværtimod advaret mod tiltaget på det seneste møde med Drift F&R (Fremføring), da ledelsen dér oplyste, at LKF skulle melde ind, når WC’et er tømt.

 

LPO DSB skal ikke gøre sig klog på, om den enkelte i forbindelse med den aktuelle tømningssituation, eller på et andet tidspunkt i tjenesten, kan finde tid til at melde en ER toilettømning ind. Det må bero på en konkret vurdering i situationen. Det samme gælder for en eventuel funktionsafprøvning.

 

Hvad vi kan gøre os kloge på er, at tiltaget ikke er aftalt med os. Den tid der medgår til pågældende arbejdsopgave er heller ikke, hverken opmålt eller aftalt. Ydermere er det – igen, igen – i forbindelse med det seneste Turudvalgsmøde d. 25. maj slået fast, at alle arbejdsopgaver skal fremgå af arbejdssedlen.

 

Om ledelsen selv tror, at ulønnet og ikke aftalt merarbejde er måden at genoprette tilliden til medarbejdere, for hvem de fremtidige løn- eller arbejdsforhold er uafklarede, vides ikke, men vi tvivler…