Ledelsen begrænser LPO DSB’s virke

 

På et møde med underdirektør Anette Haugaard blev det meddelt, at ledelsen ville fjerne LPO DSBs tillidsvalgtes adgang til LTD2. Årsagen var angiveligt, at ledelsen ikke ville acceptere de lister, der har floreret på nogle depoter, hvor enkelte lokomotivføreres overarbejde og tjenestegøring er blevet offentliggjort.

 

LPO DSB reagerede kraftigt på denne ubegrundede beskyldning. De oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde nævnte lister, har ikke noget med de tillidsvalgtes LTD2 adgang at gøre. Oplysningerne kan fremskaffes af enhver med LTD2 adgang og findes i øvrigt også i Driftsportalen. Og hvorfor skulle vi ønske at hænge de medlemmer ud, vi er sat i verden for at beskytte?

 

Da underdirektøren åbenbart erkendte, at ledelsens begrundelse ikke holdt vand, blev vi på et efterfølgende møde præsenteret for en ny årsag til at fjerne vores LTD2 adgang. Nu handlede det pludselig om ledelsesretten og, at det var vigtigt at alle henvendelser skulle gå gennem nærmeste leder og ikke lokomotivpersonalets valgte repræsentanter. Uanset alle de saglige argumenter som LPO DSB fremkom med, var det tydeligt, at ledelsen havde taget beslutningen på forhånd, hvilket de forskellige til lejligheden opfundet begrundelser bekræfter.

 

LPO DSB tager kraftigt afstand fra ledelsens slet skjulte skridt vendt imod den faglige organisations mulighed for at servicere vores medlemmer. At beslutningen samtidig strider imod LKF-håndbogen (afsnit B1), som ledelsen og LPO DSB har udarbejdet i fællesskab, gør ikke sagen bedre. Det er desuden en skærpende omstændighed, at angrebet sker midt under forhandlingerne om overgangen til ny overenskomst under DI. Her har der ellers været en fælles forståelse for, at der var fredspligt. Det kan vi så konstatere, at der ikke er længere.

 

Opdager du, at der er problemer med din arbejdsseddel, eller er du det mindste i tvivl om, hvorvidt tjenestetidsregler mv. er overholdt, skal du fremover gå til din gruppeleder. Samtidig er det utrolig vigtigt, at du afleverer en kopi af arbejdssedlen til din lokale tillidsrepræsentant (vejledning udsendes i særskilt info). Får du ikke et tilfredsstillende svar fra din leder, så henvend dig til din lokale tillidsrepræsentant. Vi vil så følge op på sagerne, selv om den manglende LTD2 adgang besværliggør sagsfremstillingen betragteligt. Da den fælles forståelse er væk, kan vi ikke afvise, at vi vil gå videre med sagerne i det fagretslige system, i stedet som det har været indtil nu, at vi har løst sagerne internt i DSB.

 

At ledelsen har valgt det hidtidige samarbejde vedr. fejl og mangler på arbejdssedlerne fra, beklager LPO DSB dybt. Ledelsens beslutning vil få betydning for det videre samarbejde. Det er deres valg. Hvordan det skal hjælpe på den mistillid til ledelsen, som lokomotivpersonalet i hele landet, gav udtryk for på de lokale generalforsamlinger i årets begyndelse, er uvist.