I henhold til statens aftalegrundlag, som fortsat er gældende for tjenestemændene, er det muligt at konvertere ikke afholdt UA tid til opsparingstimer.

Det har tidligere været praksis på vores aftaleområde, at anmodning om konvertering skulle ske senest ved udgangen af april måned.

LPO har høfligt forespurgt ledelsen i Drift F&R om dette fortsat er gældende for tjenestemændene, men har her 3 uger senere endnu ikke modtaget svar. Det er der sikkert en god grund til, men skal budskabet om mulig konvertering formidles ud til medlemskredsen, har vi bare ikke tid til at vente på den gode grund mere.

Derfor! Er du tjenestemand, og ønsker du at konvertere UA (kun UA, ikke afspadsering, mv.), skal du skrive dette i en mail til din nærmeste leder senest d 30 april. For yderligere info se evt. LPO medlemsinformation nr. 07-2018

Men hvad så med de overenskomstansatte? Tja, her gælder Jernbaneoverenskomsten (JA OK). I den kan man i §3, stk. 4 læse om UA-tid: “For hver fulde 37 timers arbejde, der er udført mellem kl. 17.00 og 06.00 ydes der 3 timers frihed (UA-timer). I beregningen indgår tillige arbejde, der udføres i tiden kl. 14.00 til kl. 17.00, hvis mere end halvdelen ligger efter kl. 17.00. Nævnte bestemmelse kan ved lokal aftale konverteres til anden form for kompensation. En sådan lokalaftale kan opsiges til bortfald med 3 mdr. varsel.

 

Kort og kontant. UA-tid afholdes som frihed, med mindre en lokalaftale siger noget andet, og lokalaftaler har vi jo ikke nogen af. Trods det, har vi i LPO lyttet os til, at DSB går med planer om at udbetale ikke afviklede UA-timer.

Nu vil DSB jo nok påstå – da der ikke er en lokalaftale at henvise til – at timerne ikke er optjent, jf. JA OK og derfor heller skal afholdes jf. denne. I LPO har vi forståelse for det synspunkt, at afviklingen følger samme overenskomst, som optjeningen. I så fald skal der afvikles jf. statens regler, dvs. at også overenskomstansatte bør have mulighed for at konvertering UA til opsparing.

Skulle DSB være uenig heri – og det er de jo nok, ligesom med alt andet – agter LPO også at forfølge denne sag som overenskomstbrud.