Som det fremgår af information fra såvel Dansk Jernbaneforbund (DJ), som DSB, lykkedes det i slutning af sidste uge at opnå enighed om en lang række lokalaftaler.

 

Følgende aftaler har betydning for LPO’s medlemmer:

 • Aftale om arbejdstid, mv.
 • Aftale om medarbejderindflydelse
 • Ferieaftale
 • Diverse lønaftaler

 

Som det ser ud i skrivende stund, vil der ske en løbende indfasning af aftalerne. Den konkrete indfasning aftales med DSB. Der er i den anledning aftalt et møde d. 11. juni.

 

Det er ikke muligt i kort form at give et meningsfuldt indblik i aftalerne, men LPO kan bl.a. oplyse følgende:

 • Tidslommer afskaffes
 • Weekendture erstatter ”skubbe weekender”
 • Ture opbygges af valgte turrepræsentanter / turgrupper
 • Turrettelser og højtidsture afskaffes. Deadline for korrigering forbedres fra 5 dage til 8 dage før, men alle tjenester kan korrigeres op til 90 min indtil 28 dage før. Fra 28 dage til 8 dage før kan tjenester korrigeres 45 min.
 • LKF i reserven underrettes senest 10 dage før. Løse fridage i reserven kan låses senest 21 dage før
 • Enkeltdagssøgning af ferie skal ske senest 23 dage før
 • Alle får 3 md. norm. Der må ikke planlægges med overnorm og der må max. planlægges med 160 timer pr. 4 løbende kalenderuger
 • De 9 søgnehelligdage indlægges ikke i tur som X-fri, men søges på lige fod med øvrige frihedskvoter
 • Uddannelsesdage kan igen have en varighed på 12 timer. Varigheden indgår i beregningen af de max. 160 timer på 4 uger

Uddybende information fås hos din lokalgruppeformand

 

Når aftalerne er renskrevet og den endelige juridiske afklaring foreligger, vil de blive offentliggjort og DJ vil tage rundt i landet for at præsentere aftalerne. Tid og sted fremgår af DJ info. Da DJ ikke kommer alle steder, påtænker LPO at supplere med egne medlemsmøder, i det omfang der udtrykkes ønske herom lokalt.

 

LPO arbejder på at udsende en revideret folder vedr. arbejdstid, mv. Folderen udsendes snarest. Tidshorisonten er imidlertid noget uklar, da en række forhold i aftalerne kræver afklaring mellem DJ / LPO og DSB / Dansk Industri. Mere herom følger efterhånden som afklaring foreligger.