LPO DSB vil i løbet af kort tid udsende de nye lokalaftaler.

 

Aftalerne udsendes på mail. De sendes gruppevis (arbejdstid, ferie, uddannelse, osv.), og ledsages af nogle forklaringer / uddybninger.

 

Aftalerne lægges samtidig på vores hjemmeside (www.lpo-dsb.dk) og link til placeringen på hjemmesiden indsættes i mailen.

 

Såfremt aftalerne giver anledning til spørgsmål, kontakt da venligst din lokale tillidsrepræsentant(er).

 

Bemærk!

Lønaftaler vil i udgangspunktet blive udsendt af Dansk Jernbaneforbund.