Som det fremgår af artiklen ”Kollegaappel: Giv os lyset” på side 12 i det seneste nummer af Jernbane Tidende (1/2023) har kollegaerne i Banedanmark en klar appel til os lokomotivførere: ”Kør med det kraftigst mulige kendingssignal. Vi kan ikke se jer, når lyset er nedblændet”.

 

LPO har efterfølgende været i dialog med Lasse fra Elektropersonalets Områdegruppe (EPO) i Dansk Jernbaneforbund, som er tidligere lokomotivfører og kender sagen fra begge sider. Han fortæller, at det umiddelbart er deres oplevelse, at nogle lokomotivførere ikke er tilstrækkelig opmærksomme på, hvor vigtigt kraftigt lys i kendingssignalet er for banearbejdernes sikkerhed.

 

I SR §12.1.1 står: ”Der skal køres med stærkest muligt lys i kendingssignalet”. Der er ganske vist nogle få afvigelser fra dette (hensyn til modkørende tog, rangering og hvor det er krævet i SIN), men sikkerhedsreglementets tekst er klar tale og også vores kollegaer ude på strækningerne er klare i spyttet. Kraftigt lys forbedrer deres mulighed for at se togene. For som Lasse fra EPO rigtigt pointerer: ”Der skal blot en enkelt fejl til fra en person, der står langs sporet. Et skridt i den forkerte retning eller få sekunders uopmærksomhed. Det er personerne langs sporet, som mister livet ved en banal menneskelig fejl. Det er den risiko som skal minimeres – kort og godt”.

 

Så kan det vist ikke siges bedre og appellen er hermed givet videre.

 

Og nu vi er ved færdsel i og ved spor. Husk at kraftigt lys i kendingssignalet også reducerer risikoen for personpåkørsler, idet det kraftige lys forbedrer sporløbernes mulighed for at se dig. Ikke at kraftigt lys forhindrer sporløbere i at udføre deres tåbelige forehavende, men måske kan det redde vedkommendes liv og reducere din risiko for at påkøre den pågældende person.