LKI hjælper til i Driften

 

Som det nok er gået op for de fleste, har DSB nu endelig anerkendt, at der mangler lokomotivførere hen over sommeren. I forvejen har det i mange år været sådan, at vi i månederne juni, juli og august begrænser møder og uddannelse så meget som muligt. Det har denne sommer åbenbart ikke været tilstrækkeligt, så den 17. juni kunne vi læse følgende på abc.dsb:

 

Citat start:

Fjern & Regionaltog har bedt om hjælp til togkørsel. Nu træder LKI-faglærere og gruppeledere til for at hjælpe med at dække tjenesterne, så togene kommer af sted.

Citat slut.

 

LPO DSB har selvfølgelig ingen problemer med, at LKI’ere med gyldige certifikater fremfører tog. Tvært i mod. Vi har bestemt heller ikke noget problem med, at vores kollegaer i LKI gruppen giver en hånd med hen over sommeren. Dog er der nogle klare forhold, der skal være på plads:

  • Ordningen er frivillig.
  • Arbejdstidsaftalen 570.1 skal overholdes. Her skal perioden før og efter togfremførsel regnes med f.eks. i forhold til fridages placering.
  • I perioden med togfremførsel gælder samme forhold og aftaler som for LKF og LKF.K.
  • Der skal foreligge en klar plan for, hvorledes de arbejdsopgaver, der efterlades, bliver løst, når LKI’eren kommer tilbage til normalt arbejdsområde. Dette for at undgå et urimeligt arbejdspres på den enkelte. Vi tager det som en selvfølge, at den enkelte LKI’er bliver inddraget i udarbejdelsen af denne plan.

 

Det er uden tvivl ledelsens ansvar, at indgåede aftaler overholdes, og at arbejdstilrettelæggelsen er rimelig, således at der er sat den fornødne tid af til at løse de arbejdsopgaver, der nu engang følger med en stilling. Det betyder, at skal der udføres arbejde i større omfang, som påvirker anden opgaveløsning, så er det ledelsens pligt at sørge for en realistisk arbejdstilrettelæggelse. Sker dette ikke, vil konsekvensen være dalende kvalitet i udført arbejde og alvorlige personlige konsekvenser, så som øget stress og dermed øget fravær.

Skulle den enkelte LKI opleve, at sommerens opgaver ikke overholder forholdene i denne medlemsinformation, bedes der rettes henvendelse til LKI Lokalgruppen med fornøden dokumentation. Vi gør i øvrigt opmærksom på, at den enkelte er personligt ansvarlig for, at fremførslen af tog foregår ansvarligt også i forhold til arbejdstidsaftalen. Skulle der ske en sikkerhedsmæssig hændelse, eller være endnu ske en ulykke, så er der ingen kære mor, hvis man f.eks. ikke har overholdt hviletidsbestemmelserne eller andre forhold i arbejdstidsaftalen.

 

Med disse ord ønskes alle en god sommer. Den bliver nok varm, men husk, at for en lokomotivfører er hastværk lig med lastværk. Vi fremfører altid tog efter den gode lokomotivmandsgerning. Altså:

  • Sikkerhed
  • Materielhåndtering
  • Rettidighed
  • Kundeservice

I lige præcis den rækkefølge.