Tonni Stott Pedersen

Tonni er ikke længere i blandt os. Som det nok er alle bekendt døde han onsdag d. 25. maj som følge af blodprop i hjertet. Æret være Tonnis minde. Tonnis pludselige død berører os alle, og et stort antal aktive og pensionerede lokomotivførere var tidligere i dag (onsdag d. 1. juni) mødt frem til hans bisættelse i Skt. Povls Kirke i Korsør. Vores tanker i den svære stund går til Tonnis familie.

Danny Vøttrup har taget initiativ til en indsamling blandt lokomotivførere og andre, som ønsker at hjælpe Tonnis hustru i den meget vanskelige tid som følger. Er man interesseret i at bidrage, skal man aflevere 50 kr. i en kuvert i Dannys dueslag (eller direkte til Danny). Bidrag kan gives frem til d. 10. juni, hvorefter Danny overbringer det indsamlede beløb.

 

Fejl på arbejdssedler, manglende tekniske tider og afløsninger

I forbindelse med sporspærrings-gate i og omkring Odense i første halvdel af maj måned, opstod der en ny variant på de korrigerede arbejdssedler, primært ved vending af regionaltog i Tommerup. Der var hverken afløsning eller klargøring / afslutning. I øvrigt var der heller ikke spadseretid til / fra taxa og i flere tilfælde var den tid, der var afsat til taxakørsel utilstrækkelig. Tak for de mange arbejdssedler vi har fået indleveret på disse forhold. Aftalebrudene vil blive indmeldt.

Så til den lidt kedelige del af sagen. Kun en brøkdel af aftalebrudene er anmeldt til os. Og til den helt kedelige. Hvis der hverken er afløsning eller klargøring / afslutning, må der have været nogle alvorlige udfordringer med at få procedurerne i ODI til at hænge sammen. LPO Odense kan ikke kraftig nok opfordre til at ODI og regler for afløsning (mundtlig / fysisk) overholdes.

 

Aftale om kompensation for ikke godkendt pauselokale i Nyborg og ændringer senere end 120 t

LPO DSB indgik i forbindelse med det forlængede sporarbejde omkring Kristi Himmelfart og Pinse en aftale med DSB om kompensation for manglende godkendt pauselokale i Nyborg og ændringer af tjenesten senere end 120 timer før tjenestens start. Kompensationen var 3 timer for hver ændring / hændelse. Der er overordnet blevet taget godt imod aftalen, men der har måske også været lidt misforståelser. Aftalen var ikke et tillæg til, eller en ændring af, korrigeringsaftalen. Retten til at afvise ændringer og flytning af pauser senere end 120 timer, jf. korrigeringsaftalen, består. NB! Pause lokalet i Nyborg er i øvrigt nu godkendt, såfremt vi senere på sommeren skulle få brug for dette lokale.

 

Svendborgbanen – Kværndrup spor 1 og flere MQ togsæt

Svendborgbanen er igen i offentlighedens søgelys – på godt og ondt. Det sidste først som følge af en tragisk påkørsel i Kværndrup, er der igen kommet fokus på Banedanmarks flerårige nøl med renovering af perronen i spor 1. LPO Odense presser naturligvis på, hvor det er muligt for at få ”systemet” til at forstå behovet. Også den sydfynske presse er aktiveret. Hvis du har en ide til, hvordan presset kan øges de rette steder, eller hvis du måske oven i købet har en politisk / indflydelsesrig kontakt, som kunne være behjælpelig, må du meget gerne give os et praj.

Og så til den gode historie. I forbindelse med et sydfynsk foretræde for transportministeren har LPO Odense modtaget underretning fra Fyns Amts Avis om, at ministeren har givet tilsagn om, at der indsættes yderligere MQ togsæt på Svendborgbanen, når Odder – Grenå lukker og bliver letbane i efteråret 2016. En godt tiltag, som vi dog nok lige vil se udført i praksis inden vi slipper glæden løs.

 

Vedr. ekstra feriepladser under sporspærringen på Svendborgbanen

I fortsættelse af lokalinfo fra april 2016, hvor vi gav udtryk for en stigende bekymring for, om det overhovedet ville blive muligt at aftale ekstra ferierækker i uge 29 og 30 (sporspærringsperioden på Svendborgbanen), kan vi oplyse, at DSB d. 30. maj har afvist dette med henvisning til generel personalemangel. Evt. overskydende personale i Odense i denne periode skal primært anvendes til at hjælpe med at dække produktionen i København. LPO Odense beklager denne beslutning. Vi havde bestemt – med et så stort antal bortfaldstjenester i uge 29-30 – sat næsen op efter mere.

 

Formandens sommerferie

Lokalgruppeformanden holder ferie i store dele af uge 26 og i ugerne 29, 31 og 32. Henvendelse til LPO Odense i disse perioder rettes til næstformand Søren Kingo eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Søren vil desuden være på LPO kontoret én dag i hver af de 3 sidstnævnte uger.

 

Næste møde

Næste møde er torsdag d. 1. september. Sager som ønskes behandlet på mødet skal afleveres senest dagen før.