Vejledning i anmeldelse fejl, mv. på arbejdssedler

 

Jf. medlemsinformation nr. 10-2018 følger her en vejledning i, hvorledes anmeldelse af fejl, mv. på arbejdssedler skal håndteres fremadrettet.

 

Den væsentligste ændring er, at ledelsen nu kræver, at anmeldelsen sker direkte til gruppelederen. Ingen kan dog forhindre, at anmeldelsen sker elektronisk med kopi til lokalgruppeformanden (eller dennes stedfortræder).

 

For at sikre det, opfordrer vi til, at du anvender nedenstående fremgangsmåde som tager afsæt i, at du anvender app’en ”Secure Mail”, som er på din hjemmeskærm:

  1. Udskriv den fejlbehæftede arbejdsseddel. Skriv på arbejdssedlen, hvad du mener fejlen / aftalebruddet består i.
  2. Åben ”Secure Mail”. Tryk på ”blyant” ikonet i nederste højre hjørne. ”Ny meddelelse” åbner. Start med at indsætte din gruppeleders navn i ”Til” feltet og din lokale tillidsrepræsentants navn i ”Cc”. I ”Tilføj et emne” skriver du, hvad fejlen / aftalebruddet omhandler.
  3. Tryk på ikonet ”Vedhæft” (papirclipsen).
  4. Vælg ”Tag et foto”.
  5. Tag nu et billede af arbejdssedlen (inkl. dine bemærkninger).
  6. Vælg ”Brug foto”.
  7. Skriv evt. supplerende oplysninger og tryk på ”Send”.

 

Hvis du bruger ”Outlook” mail app’en er fremgangsmåden stort set som ovenstående, hvorimod vi ikke kan anbefale at anvende mailen i ”Driftsportalen”, da dens funktioner i forhold til nærværende er noget komplicerede.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål så kontakt din lokale tillidsrepræsentant.