Enighed om e-læring

LPO DSB har fået en række henvendelser vedr. e-læring, herunder e-læring i forbindelse med Service på DSB’sk.

Status er, at der er opnået forståelse mellem ledelsen og LPO DSB om brug af e-læring i Togdrift F&R.

Yderligere information følger herfra når alle relevante parter med deres underskrift har givet deres endelige accept.