Søgning af LKI stilling

 

DSB planlægger at slå flere instruktørstillinger op. Der kan være mange gode grunde til at søge en sådan stilling. Der er dog et vigtigt forhold vedr. løn, som skal tages med i overvejelserne.

 

Hvis man senere søger tilbage som lokomotivfører eller lokomotivfører kørelærer, så bliver man indplaceret i lønsystemet der, hvor man var inden udnævnelsen. DSB regner altså ikke tiden som LKI med i lønindplaceringen ved tilbagekomst. Dette forhold har kun betydning, såfremt man ikke var på slutløn som lokomotivfører eller lokomotivfører kørelærer på udnævnelsestidspunktet.

 

DSB henviser til organisationsaftalen og reglerne for Ny Løn. LPO DSB er meget overrasket over DSB’s ny-fortolkning. Hverken organisationsaftalen eller reglerne i Ny Løn har før givet anledning til problemer af denne art. Bl.a. er organisationsaftalens afsnit om anciennitet skrevet for kollegaer, der kommer fra en stilling i et selskab uden for DSB koncernen. Det har aldrig været meningen, at interne ansøgere skal straffes i lønanciennitet, fordi de i en periode har stillet deres viden og erfaring til rådighed for virksomheden.

 

Anciennitetsnummeret vi bruger til turvalg, ville DSB også pille ved. Her måtte DSB dog anerkende, at vi har en aftale på området, så her tæller tiden som LKI med. Endnu engang et godt eksempel på, at aftaler sikrer gode, enkle og tydelige regler, som giver en ordentlig og rimelig behandling af virksomhedens medarbejdere.