Funktionstilsyn af det nye sikkerhedsledelsessystem

Igennem længere tid har DSB arbejdet på et nyt sikkerhedsledelsessystem (SLS). SLS er et myndighedskrav, hvor virksomheden skal have et system, der har styr på dokumentation, processer og opgaver som kan have en betydning for sikkerheden. SLS er meget omfattende og omhandler alt fra indkøb, uddannelse, ansættelser, certifikater, information til styring og udarbejdelse af alle de regler, cirkulærer og meddelelser, som vi bruger i driften.

Fra den 22. august og frem til den 9. september er Trafik- og Byggestyrelsen (TBS) på funktionstilsyn i DSB. Dette tilsyn er led i den endelige myndighedsgodkendel-se af SLS.

En stor del af dette tilsyn vil foregå i de administrative lag, og har ingen umiddelbart betydning for os i driften. TBS vil dog også komme ud i landet og besøge depoter og værksteder. Så skulle I møde en flok mennesker i de næste par uger, så tag godt imod dem.

TBS kan i forbindelse med tilsynet lokalt rette henvendelse til de medarbejdere, de møder på deres vej. Ifølge LPO DSB’s oplysninger vil medarbejderne kun blive spurgt om emner som har relation til deres funktion. For en lokomotivfører kunne det f.eks. være noget om vores stillingsbeskrivelse, forberedelse, certifikater, indmeldinger og opdatering af reglementer m.m.

TBS er en myndighed, og man er som medarbejder i jernbanesektoren umiddelbart forpligtiget til at besvare myndighedens jernbanerelaterede spørgsmål. Det er dog ikke den enkelte medarbejder, men DSB og SLS, der er til ”eksamen”.

Der vil i den kommende tid blive udsendt information om funktionstilsynet fra ledelsen.