DDR offline – Har Trafik og Byggestyrelsen ændret holdning?

 

Da bærbar PC og den digitale rygsæk (DDR) blev indført for en del år siden, fik LPO DSB og lokomotivpersonalet at vide af virksomheden, at det var en forudsætning for myndighedernes godkendelse, at der skulle være en nødprocedure, såfremt DDR ikke kunne opdateres. Desuden skulle DDR være tilgængelig offline, således lokomotivpersonalet, jf. SR’s krav om at man skal medbringe reglementerne, havde adgang til opslag i disse under hele tjenesten. Dette krav er hovedårsagen til, at vi på alle depoter har et pengeskab med reserve Pc’er (nu iPads).

 

Nu har det vist sig, at DDR på iPad under særlige omstændigheder ikke er tilgængelig offline. DSB Sikkerhed har i den forbindelse meddelt LPO DSB, at såfremt der er gennemført en nødprocedure efter gældende regler, behøver DDR ikke længere at være tilgængelig under hele tjenesten, dvs. kravet om virksom offline funktion er tilsyneladende bortfaldet.

 

Vi går selvfølgelig ud fra, at der er udarbejdet en risikovurdering, og at Trafik- og Byggestyrelsen har godkendt denne betydelige ændring.

 

Da DSB Sikkerhed ikke har meldt ændringen ud til lokomotivpersonalet, med tydelige instrukser om, hvorledes lokomotivføreren skal forholde sig når vigtige oplysninger ikke kan tilgås som hidtil i en driftssituation, og da man i skyndingen åbenbart har glemt at orientere den faglige organisation i de rette fora, agter vi at spørge ind til ændringen på rette sted.

 

Indtil ændrede instrukser vedr. DDR’s offline funktion er modtaget via de aftalte kanaler (f.eks. som sikkerhedsinformation i DDR) opfordrer LPO DSB alle til at fortsætte som hidtil. Dette fordi DSB hidtil har håndteret manglende opdatering og udeladelse af at medbringe Pc / iPad som en disciplinærsag.