LPO DSB er blevet gjort opmærksom på, at informationen fra DSB Sikkerhed vedr. restriktioner for kørsel med litra MF i regionaltog på Vestfyn er fjernet fra Den digitale Rygsæk (DDR).

 

DSB Sikkerhed oplyser, at restriktionen er flyttet til DSB’s sikkerhedsledelses system, Soludyne.

 

Når omtalte information er fjernet fra DDR, kan lokomotivføreren ikke længere forventes at agere kontrolfunktion.

 

Da der i henhold til LPO DSB’s oplysninger ikke er sket ændringer omkring MF’s bremser, må det formodes, at problematikken omkring varme bremser og nedsat bremseevne er uændret.

 

LPO DSB opfordrer derfor – fortsat – lokomotivførerne til at være ekstra opmærksom, når kørselsmønsteret er sådan, at MF kører i tog med gentagne nedbremsninger fra høje hastigheder, også hvis det – på baggrund af driftsuregelmæssigheder, disponeringsfejl, eller lign. – skulle ske, at MF indsættes i regionaltrafikken på Vestfyn.

 

Oplever du nedsat bremseevne med MF (eller andet materiel), er det fortsat vores anbefaling, at du nedsætter hastigheden og indberetter hændelsen / afvigelsen i DIS.

 

Husk også at underrette LKI vagten (og stationsbestyreren).