DSB stod tilbage i efteråret 2016 med den udfordring, at den STM betjeningsinstruktion, der var givet nogle år forinden, var forældet. Det blev derfor aftalt i Uddannelsesudvalget, at alle lokomotivførere skulle have en ny STM instruktion af en times varighed. Da DSB ikke mente, at det var ansvarligt at pille 1100 lokomotivførere ud af produktion i en hel dag for en enkelt times undervisning, og da LPO DSB ikke kunne acceptere, at instruktionen blot blev overladt til selvstudie via e-læring, blev det aftalt, at undervisningen skulle ligge i forbindelse med sikkerhedskulturdagen 2017.

 

Det blev samtidig aftalt, at instruktionen, med mindre lokomotivførerne ville komme til at anvende STM i praksis, kun ville være gyldig frem til udgangen af juni 2018. Skulle indbygningen af STM modulet og de nye DMI skærme blive forsinket ud over denne dato, skulle der laves en ny aftale om instruktion / brush up i STM.

 

Det tidspunkt er nu overskredet, hvilket LPO DSB naturligvis har gjort ledelsen opmærksom på. Ledelsen har da også på det seneste uddannelsesudvalgsmøde erkendt problematikken og mulige løsninger har været drøftet ultimo juni. Der er i skrivende ingen afklaring. Omvendt er der heller intet akut behov for en løsning, da STM indtil videre kun er indbygget i ét af de ”gamle” MQ togsæt (og i et enkelt MF togsæt). Disse togsæt er dog p.t. ikke indsat i ordinær drift.

 

Når MQ togsættet kommer i drift, vil det efter al sandsynlighed blive indsat på Lille Syd. Det fordrer en løsning for lokomotivførerne i Næstved. Også det lader sig formentlig løse, da Næstved er det depot, hvor ETCS uddannelsen (som sikrer de nødvendige kompetencer i forhold til STM og DMI skærmen) er længst frem. Men også Odense og Fredericia depot kan hurtigt blive påvirket, da der ved omslag i driften ofte ikke skelnes mellem ”ny” og ”gammel” MQ.

 

LPO DSB ser derfor frem til, at der snarest findes en acceptabel løsning omkring den manglende STM instruktion. Om ikke andet så fordi det førnævnte MF togsæt med STM anlæg og DMI skærm forventes indsat i efteråret 2018. Og så er det ikke bare nogle få depoter, som påvirkes, men stort set samtlige lokomotivførere i Drift F&R.