1. juli indførte DSB nye regler for håndtering af fravær, selv om medarbejderrepræsentanter i HSU, og de underlæggende samarbejdsudvalg, havde udtrykt store betænkeligheder omkring DSB’s nye regler for håndtering af fravær. Ikke mindst medarbejdernes retsstilling ved gentaget fravær bekymrer, endda så meget, at medarbejderrepræsentanterne har valgt at tage afstand fra de af DSB indførte fraværsregler.

 

Det kan virke helt uskyldigt, når DSB over for medarbejderne oplyser, at de nye regler for håndtering af fravær, skal være med til at skabe mere dialog om fraværet mellem medarbejderne og ledelsen. For hvornår bliver god dialog, til en mindre god dialog? Og hvornår bliver notater, og andet fra den gode dialog / samtale, brugt til sagsfremstilling ved afsked pga. fravær? Ingen ved det, og hvad værre er, så er det desværre sådan, hvis en fraværssamtale ikke umiddelbart har ansættelsesmæssige konsekvenser, så mener DSB ikke, at den enkelte medarbejder har ret til at medbringe en bisidder.

Det er mildt sagt en udfordring af medarbejderens retsstilling.  For de notater, der er lavet ved en samtale, forsvinder jo ikke bare. Tværtimod viser al erfaring, at de vil indgå i sagsfremstillingen senere, hvis fraværet ikke nedbringes.

 

Nu kan det jo være, at det er LPO DSB, som har fået ”de mørke briller” på, og ser lidt for sort på tingene, men sporerne skræmmer. Derfor skal det være LPO DSB’s opfordring, at du meddeler DSB, at du ønsker at medbringe en bisidder til fraværssamtaler, hvis du ikke med 100 % sikkerhed ved, at dit fravær stopper her og nu. Får du ”nej” til at medbringe en bisidder, så få det skrevet i samtalenotatet, og vær fåmælt under samtalen, dvs. svar kort og præcist på det, du ved, og ikke mere end det. Husk! Ved alle samtaler, som kan have ansættelsesmæssige konsekvenser, har du krav på en bisidder.

 

For en god ordens skyld skal det nævnes, at LPO DSB altid vil stille op og varetage din sag, uagtet hvad DSB siger og mener. Så rådfør dig med din tillidsmand M/K, hvis du er det mindste i tvivl.

 

Den faglige organisation deltager altid gerne i en dialog omkring fravær, og alt andet i øvrigt. Og der skal ikke herske tvivl om, at LPO DSB har et stort ønske om, at fraværet minimeres så meget som muligt. Her adskiller vi os ikke fra den enkelte medarbejder. Derfor er det også ubegribeligt, at DSB har valgt at overhøre medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalgene. For hvordan skal man som medarbejder kunne have tillid til den gode dialog, hvis ens valgte repræsentanter bliver negligeret med deres indvendinger og bekymringer.

 

Vi vil slutte af med at opfordre DSB til at få lavet en ny fraværspolitik, som hele virksomheden vil kunne tage ejerskab af. En som sikrer medarbejdernes basale rettigheder og som man kan se sig selv i, uden at skulle bekymre sig om ens retsstilling, deadlines for kontakt til leder ved sygdom og andet, som ikke føles godt.

 

Kort sagt en fraværspolitik som er alles, og ikke kun, som der står i overskriften, DSB’s.