Da LPO DSB, efter en god dag i går, hvor vi i fællesskab med Drift F&R udsendte en info om mulighed for at tilkendegive, hvis man ønskede at blive hjemsendt (en info som blev set af rigtig mange på Facebook), ramte den grå hverdag os desværre i dag.

I forbindelse med den kritiske situation, som DSB pt. befinder sig i, hvor DSB efter adm. Direktør Flemming Jensen egne ord, ”styrtbløder” økonomisk set. Havde LPO DSB taget arbejdshandskerne frem og var klar til at påtage sig en del af opgaven og ansvaret med at få DSB igennem den omsiggribende Coronakrise. Dette havde vi fået fornemmelsen af, at vi var i god og saglig dialog med virksomheden om jf. LPO DSB medlemsinformation nr. 12 – 2020

Vi modtog i den forbindelse og efter aftale den 26.03.20 kl. 14:15, endelig en liste over påtænkte hjemsendelser fra DSB F&R. Listen bestod af to ark. Et med oplysninger om, hvem der var hjemsendt, og et med alle LKF i Drift F&R (hvor der var en kort oplysning om, hvorfor LKF var hjemsendt). Listerne var ikke, som ellers aftalt på HSU, nedbrudt på depotniveau. Det var ulæseligt og ubrugeligt. Der manglede oplysninger om, hvorfor de ca. 90 LKF, der var taget ud af produktionen, var valgt. Oveni alt dette så manglede listen med de, der havde ønsket at blive hjemsendt. Nå ja, og så havde vi stort set ingen tid at gennemgå listerne i (kun godt 3 timer til at vende og validere med de lokale TR rundt om i landet).

Efter en kort intern drøftelse og en kort kontakt til Driftschef Rolf Møller Pedersen, som kunne oplyse, at det manglende ikke eksisterede, besluttede vi, at kontakte underdirektør i Togdrift, Michael Højgaard og meddele, at dette var så langt fra et samarbejde, som man næsten kunne komme. Listerne var jo allerede færdige, da vi fik dem, og det materiale, vi skulle bruge for at validere, eller udfordre, dem, eksisterede ikke / kunne vi ikke få. Så LPO skulle åbenbart bare godkende listerne og tage ansvaret. Sådan samarbejder vi ikke. Enten er vi med i processen, får indflydelse og tager ansvar, eller også er vi ude. LPO DSB er selvfølgelig meget beviste om den svære situation DSB og resten af Danmark står i pga. Corona krisen, men LPO er altså ikke bare et gummistempel der kan bruges ved behov, krise eller ej.

Efter en meget lang samtale med Michael Højgaard om samarbejde og vores forventninger til samarbejde og indflydelse mundede dette ud i, at han tilbød at lade processen omkring hjemsendelser gå om. Efter at have vendt tilbuddet en ekstra gang i områdegruppebestyrelsen har vi dog takket nej. Vi er så langt fremme i processen at tiden er gået. Prisen for at lade processen gå om vil være, at underretningen til de, der får alvorlige tjenesteændringer pr. 1. april 2020, når der sendes 90 mand hjem fra produktionen, kommer en dag senere. Det vil være skidt, da underretningerne i forvejen vil ske alt, alt for sent.

 

Trepartsaftalen mellem Regeringen, DA og FH – FH’s vejledning: https://fho.dk/blog/2020/03/18/vejledning-i-trepartsaftalen-om-loenkompensation-faa-svar-paa-hvem-der-er-omfattet-af-aftalen/

 

Med venlig hilsen

Dansk Jernbaneforbund
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB