Den 3. januar 2023, kunne man læse på abc.dsb, at DSB havde indkøbt nye førerstole til lokomotivpersonalet til en række litra. Hele 700 nye førerstole, til erstatning for 700 gamle (altså en længe tiltrængt udskiftning af de mange og meget nedslidte førerstole som lokomotivpersonalet sidder i 24/7/365).

 

LPO DSB har i mange år ønsket nye førerstole, og har arbejdet på dette de senere år via Førerrumsgruppe 3.2 arbejdet (gruppen for allerede implementeret togmateriel). Men det der i sidste ende har sikret, at DSB har taget førerstolenes tilstand alvorligt, er alle de mange fejlindmeldinger på førerstolene, som lokomotivførerne konstant har meldt ind – og som har underbygget vores ”påstande” om slidte førerstole (så tusinde tak for jeres vedholdenhed og mange indmeldinger).

 

LPO DSB vil også godt takke DSB-repræsentanter fra forskellige afdelinger/funktioner, DSB-togteknik og øvrige medarbejderrepræsentanter i projektet, for det gode samarbejde i hele processen med at finde frem til de nye førerstole, som nu er under implementering. En særlig tak til Johnny Esbersen (DSB Asset Management) og Peter Jacob Rosengren Sørensen (Afdelingsleder Asset Management EMU/DMU) for det konstante og gode samarbejde både i dette projekt og andre løbende projekter.

 

Her i starten af implementeringen af de nye førerstole, vil der være nogle udfordringer og problemer som helt naturligt opstår, men som Førerrumsgruppe 3.2 m.fl., vil søge løst hurtigst muligt. P.t. er der bl.a. lidt udfordringer hældningen af sædet, som måske skyldes en støbning / fejlstøbning i sædehynden.

 

Men det er supergodt, at lokomotivførerne endeligt får en ny og ens førerstol, på eksisterede litra, med bl.a.  ”slinger-dæmper”, trinløs stolelås (sidevers), slidstærkt stof som er meget smudsafvisende osv. osv. Og ikke mindst endelig en førerstol, som der er aftalt serviceinterval på, så den løbende bliver serviceret og vedligeholdt i et samarbejde mellem DSB Vedligehold og førerstoleleverandøren BE-GE.

 

HUSK: Det er dine indmeldinger af fejl på togmaterielet, som er med til at sikre fokus på vedligeholdelsen og reparationerne og som sikrer, at vi får en god arbejdsplads. Så selv om det nogle gange kan føles som ”lidt op af bakke”, med at føle sig hørt via fejlindmeldinger, så er dine indmeldinger af vital betydning og med til at presse på i det arbejde som foregår i Førerrumsgruppe 3.2 og andre materieludvalg i DSB.