Der er udviklet en ny facilitet i LTD2-appen (af nogle kaldet: LKF-webben), som giver lokomotivføreren mulighed for at se status på maks. 160 timer på 4 kalenderuger.

 

På iPads finder du ”160 timer” i menulinjen i LTD2-appen øverst sammen med bl.a. ”Kommende tjenester” og ”Normtid kvartal”. På din iPhone skal du – når du har åbnet LTD2-appen – trykke på de 3 vandrette streger øverst til venstre. Her skal du vælge ”160 timer” i den menu, som folder sig ud.

 

Faciliteten er udviklet, så de 4 uger, lokomotivføreren kan se, er indeværende uge og 3 uger tilbage. Eksempel: tirsdag i uge 22 kan LKF se uge 19-22 (inkl.)

 

Visningen følger tjenestefordelerens oplysninger i LTD, og viser – i modsætning til opgørelsen i SY-rapporten – også den tid som medgår i beregningen under fravær.

 

Udfordringen er, at man som lokomotivfører ikke nødvendigvis kan nå at reagere, hvis de 160 timer overskrides. LPO opfordrer som hidtil til, at man får en snak med sin tjenestefordeler, hvis man mistænker / formoder, at man er på vej i overnorm.

 

Ender man alligevel – trods henvendelse eller af andre årsager – med mere end 160 timer på 4 på hinanden følgende kalenderuger, kan overtrædelsen anmeldes som aftalebrud.

 

Tag et skærmdump / foto af den oversigt, som viser overtrædelsen, og send det til din lokale TR. LPO bringer i så fald overskridelsen op på de kvartalsvise brudsagsmøder med ledelsen.

 

LPO betragter ovenstående som en acceptabel løsning på den fagretlige tvist om håndteringen af maks. 160 timer på 4 på hinanden følgende kalenderuger, som har været omtalt i både Det Blå Blad 5-2022 og Det Blå Blad 1-2023. Vi agter derfor – på det nuværende grundlag – ikke at foretage os yderligere i denne sag.