I forbindelse med udbud af jernbanetrafikken i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen skrev underdirektør Anette Haugaard i mail til lokomotivpersonalet i Struer, Fredericia og Odense dateret 19. december 2017, at: ”Udbudsmaterialet giver os afklaring på et par af de centrale spørgsmål. Vi kan nu – som tidligere annonceret – indbyde de faglige foreninger til drøftelser omkring, hvordan vi helt konkret sikrer den bedst mulige overdragelse. Disse drøftelser vil finde sted i det nye år, og det er vores forventning, at vi ved udgang af 2. kvartal kan komme retur med en mere konkret plan for forløbet”.

 

Som vist nok alle lokomotivførere på de berørte depoter har bemærket, er der ikke sket meget siden – andet end at den opstillede tidsfrist nu er overskredet.

 

I fravær af information fra ledelsen, kan LPO DSB oplyse, at der – selv om samarbejdsklimaet mellem ledelsen i DSB og de faglige organisationer p.t. er noget anstrengt – er indkaldt til en indledende drøftelse d. 13. august.

 

Vi kan samtidig oplyse, at Transport, bygnings- og boligministeriet på hjemmesiden Udbudsvagten.dk har annonceret, at fristen for aflevering af tilbud tilsyneladende endnu engang er blevet udskudt, nu til d. 28. september 2018 kl. 12.00.

 

Det må på den baggrund formodes, at den ”konkrete plan for forløbet”, der blev annonceret i den før omtalte mail fra d. 19. december 2017, lader vente på sig og, at den deraf følgende uvished og utryghed på de depoter, der rammes af udliciteringen, formentlig vi vare ved nogen tid endnu.