Områdegruppebestyrelsens årlige medlemsmøder afholdes i 2023 således:

 

Dato Depot / lokalgruppe
18.09 Odense
19.09 Fredericia
20.09 Næstved
21.09 Nykøbing F
25.09 Esbjerg
26.09 Tinglev
27.09 Aarhus
05.10 Aalborg
09.10 LKI-gruppen
10.10 Helsingør
11.10 København
12.10 Kalundborg

 

Møderne, som vil have en varighed på 2-3 timer, afholdes i udgangspunktet først på eftermiddagen, men der kan være afvigelser. Der vil ikke være bestemte emner for møderne. Områdegruppebestyrelsen kommer med et kortere indlæg og herefter vil det være det, der rører sig i medlemskredsen og deltagernes spørgelyst, der sætter dagsordenen.

 

Når vi skriver ud allerede nu, er det for, at du kan sætte kryds i kalenderen. Vi vil, når datoerne for medlemsmøderne nærmer sig, udsende en information med de præcise mødetidspunkter og steder for afholdelse.

 

Møderne er i en vis udstrækning placeret i samme periode som turopbygningen K24. Det gør, at der er en del hensyn, som skal tages også i forhold til, hvem der deltager fra områdegruppebestyrelsen. Det ligger dog fast, at områdegruppeformand, Peter Kanstrup deltager på samtlige møder.

 

Vi glæder os til at se jer …