Som det fremgår af den nyligt udsendte information fra Togdrift / Drift F&R (link kan kun tilgås fra en DSB-enhed) udsendes der tirsdag d. 30. maj kl. 15:00 en information, hvor man kan læse mere detaljeret om de kommende ændringer / tilpasninger af depotstruktur.

 

Ændringerne kommer primært til at berøre depoterne i Nykøbing F og Tinglev og mødestedet i Struer. Ledelsen i Drift F&R og områdegruppeformand, Peter Kanstrup vil i den anledning være til stede på depoterne / stuerne på følgende dage og tidspunkter:

 

  • Nykøbing F – tirsdag d. 30. maj kl. 17:00-19:45
  • Struer – torsdag d. 1. juni kl. 14:30-18:45
  • Tinglev – fredag d. 2. juni kl. 10:00-16:00

 

I konsekvens af områdegruppeformandens deltagelse andetsteds aflyses det i LPO-medlemsinformation nr. 07-2023 annoncerede stuemøde på Kh d. 1. juni. Lokalgruppeformand, Thomas Knudsen vil dog være til stede på depotet / opholdsstuen den pågældende dag.