Ny turvalgsaftale

Siden den seneste store aftalerevision i 2009-2010 har det været et ønske at få moderniseret aftalen om turvalg 570.2.

Processen har været lang og rimelig besværlig, men nu er det endeligt lykkedes. I forhold til den tidligere aftale, er de vigtigste ændringer følgende:

• Turvalget er som hovedregel frit, dog kan der max. søges ture med op til en manglende litra kompetence. Turudvalget kan fastsætte yderligere begrænsninger eller ophæve disse.
• Lokomotivpersonale som indplaceres i tur har pligt til at erhverve sig evt. nødvendige kompetencer, når disse tilbydes. Indtil den nødvendige kompetence er opnået, vil de dage / tjenester hvor kompetencen mangler blive disponeret efter reglerne om kørsel i reserven. Dagstjenester må dog ikke ændres til nattjenester. Disse dage/tjenester skal meddeles 4 uger før.
• Det enkelte depot kan ved turvalg vælge at oprette liste med de lokomotivførere, der ønsker at forrette tjeneste på andet depot efter aftale 560.10 om fleksibilitetstillæg / udstationering.
• Lokomotivpersonalet skal have mulighed for at fastholde foranstående turønsker op til 30 dage efter køreplansskiftet.
• Et turvalg er bindende indtil næste turvalg. Dispensation herfor kan kun gives efter aftale imellem den lokale ledelse og den lokale tillidsrepræsentant.
• Ved tursætningen skal den lokale ledelse og LPO gruppen sikre, at der til afløsning i de enkelte ture er et tilstrækkeligt antal lokomotivførere med arbejds-weekend i lige henholdsvis ulige weekend.

Aftale 570.2 er en del af organisationsaftalen og hører derfor til overenskomsten.

Aftalen kan ses i sin helhed på www.lpo-dsb.dk. Under fanen ”For medlemmer -> LPO Aftaler” Det kræver en adgangskode som kan bestilles på hjemmesiden. Bemærk! Der kan gå op til 48 timer før du bliver godkendt til login.