Det er kommet LPO DSB for øre, at DSB er begyndt at tvangsudstationere lokomotivførere. Dette sker med trusler i forhold til ens ansættelsesforhold med påstand om arbejdsvægring såfremt man ikke følger ordren.

LPO DSB tager kraftigt afstand for trusler og undrer os over, at en moderne ledelse ikke kan løse evt. problemer i dialog med medarbejderne.

Når det er sagt, så er det korrekt, at har man skrevet sig på udstationeringslisten så har ledelsen en forpligtigelse til at følge listen, og denne forpligtigelse gælder også den anden vej. Det er dog aftalt med ledelsen, at hvis man har midlertidige personlige udfordringer med at blive udstationeret, når det er ens tur, så vil ledelsen tage hensyn til dette. Vi går i øvrigt ud fra, at ledelsen bruger den korrekte rækkefølge som aftalt.

Den enkelte lokomotivfører på udstationeringslisten har altså en forpligtigelse til at lade sig udstationere. Ledelsen henviser i den skriftlige ordre til turvalget.

Den 1. oktober bortfalder alle aftaler og kutymer i DSB. Herved også aftaler om turvalg og flexaftalen. Så forpligtigelsen i forhold til aftalegrundlaget løber frem til den 1. oktober.

Hvilke forhold der gælder efter den 1. oktober er endnu uvis. Her har udfaldet af sagen i Arbejdsretten en stor betydning, både i forhold til tjenestemænd og overenskomstansatte som pr. 1. oktober ikke længere følger de samme regler.

Når vi ved noget mere om forholdene efter den 1. oktober, vender vi tilbage med en medlemsinformation.