Arbejdsretten

 

Den 30. og den 31. august var der møde i Arbejdsretten. Arbejdsretten skal tage stilling til flere ting, men i bund og grund drejer det sig om at få klarlagt det juridiske grundlag for DSB’s indmeldelse i Dansk Industri.

 

Der var flere hundrede medlemmer af DJ, der var mødt op foran Arbejdsretten for at udtrykke støtte til vores folk inden for de tykke mure. Blandt disse flere hundrede fremmødte var der rigtig mange medlemmer af LPO DSB.

 

Det er fantastisk at se, hvilken støtte og solidaritet som lokomotivpersonalet viser. Det kan vi alle være stolte af. Skulle der hos nogen være tvivl om, at vi har et stærkt fagligt fællesskab, så må den tvivl nu være manet i jorden.

 

Der kan nu gå flere uger før Arbejdsretten kommer med en afgørelse. Så vi må væbne os med tålmodighed.

 

Husk, at for Dansk Jernbaneforbund er det ikke et spørgsmål om at vinde eller at tabe. Det er alene at spørgsmål om, der er lovmæssigt grundlag for, at DSB har meldt sig ind i Dansk Industri.

 

Tusind tak for jeres støtte og opbakning.