LPO har efterhånden mange gange – i Det Blå Blad og via medlemsinformation – seneste i bladet udsendt medio juli (Nr. 3-2019), kommenteret på, og forholdt sig til, STM og den manglende / utilstrækkelige uddannelse i dette sikkerhedsbærende system.

DK-STM vil i en meget lang periode, helt frem til den fulde indfasning af Signalprogrammet, være den måde ATC vises og håndteres i driften i de togsæt, som ombygges til ETCS / DMI skærmvisning. Der er således tale om et system til visning og betjening af det aktive togkontrolanlæg og ikke – som man ellers skulle tro, når man taler med virksomhedens ledelse – tale om noget perifert, som sagtens kan formidles via e-læring, små videoer, opslag og tilfældigt fremmøde på eget initiativ, hvor den enkelte kan passe dette ind, herunder fremmøde i medarbejdernes fritid.

At den af ledelsens valgte fremgangsmåde i forhold til formidling af viden om DK-STM vil give nogle udfordringer for rettidig togdrift i forbindelse med fejl ved opringning er én ting. Det må virksomheden selv stå på mål for. Men at fremgangsmåden også er en potentiel udfordring for jernbanesikkerheden, er straks værre. Man er her inde at pille ved noget essentielt for jernbanesikkerheden i Danmark, nemlig indkodning af togdata og betjening af togkontrolanlæg.

Der er tale om basal viden, noget der skal ligge på rygraden. Manglende / utilstrækkelige uddannelse øger risikoen for at lokomotivførerne fejlbetjener og fejltolker meddelelser fra systemet. Hvilke risici der konkret er tale om, ved vi ikke. Det har nogen velsagtens lavet en risikovurdering af. Hvad der konkluderes i vurderingen, har ingen fundet nødvendigt at formidle videre til LPO, trods det vi nu efterhånden på tredje år kritiserer den manglende STM-uddannelse.

Vi ved til gengæld, at dygtige og veluddannede medarbejdere skaber udvikling og værdi for den virksomhed, de er ansat i. Veluddannede medarbejdere er faktisk forudsætningen for enhver virksomheds styrke – også DSB’s.

Det duer ikke at lade uddannelsesområdet være styret af økonomisk snæversyn, slet ikke sikkerhedsuddannelser. Her er ledelsen på vildspor. Discountuddannelser som baserer sig på e-læringsprogrammer, den enkelte medarbejders motivation og frivillige deltagelse og hvor der ikke er kontrol med indlæringsniveauet, underminerer det fundament, DSB står på.

LPO blander sig naturligvis ikke i, hvad medlemmerne laver uden for arbejdstiden, men vi vil da opfordre til, at man overvejer sin frivillige deltagelse i virksomhedens uddannelsesaktiviteter og i stedet prioritere fritiden til egne gøremål.

Vi vil samtidig opfordre ledelsen til at stoppe den hidtidige fremgangsmåde vedr. STM og hurtigst muligt få iværksat en brugbar uddannelse, hvor lokomotivførerne får målrettet undervisning, og hvor der føres tilsyn med, hvorvidt den enkelte sikkerhedsoperatør lærer de færdigheder, som er afgørende for at kunne betjene togkontrolanlægget DK-STM.