LPO har modtaget oplysninger om, at der er fejl i normberegningen for tjenestemænds ansatte lokomotivførere, som kører i reserven.

 

Vi har desuden modtaget flere indikationer på, at der er foretaget ret omfattende træk på afspadseringskonti.

 

Ledelsens håndtering og informationen til medarbejderne i forbindelse med den ændrede normberegning, og de deraf følgende træk fra diverse konti, bidrager desværre både til forvirring og frustration.

 

LPO er derfor i gang med at følge op på sagen. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, om de ændrede normberegninger og fradragene er korrekte, men da der den senere tid har været ret omfattende problemer med saldi på flere frihedskonti, følger vi op på sagen og vender tilbage med mere information straks muligt.