Forud for hjemsendelserne med fuld lønkompensation som følge af bortfald af arbejde (indskrænket trafik), udsendte DSB Togdrift, Drift F&R d. 25. marts skrivelsen ”Mulighed for hjemsendelse af medarbejdere”.

 

Det fremgår af skrivelsen, at såvel OK-ansatte som tjenestemænd, hvis de hjemsendes, skal betale 1,67 dag for hver måned, de er hjemsendt. Mange reagerede og gav udtryk for, at de ønskede at blive hjemsendt på de anførte vilkår.

 

Nu viser det sig, at vilkårene for tjenestemændene, jf. aftale mellem staten og OAO (Offentligt Ansattes Organisationer), er anderledes end dem i trepartsaftalen mellem Regeringen, DA og FH. Betalingen er i førstnævnte aftale 5 dage for den periode aftalen gælder, dvs. 28. marts til 13. april (med enkelte afvigelser). Det er naturligvis uheldigt, og LPO bemærker da også, at DSB vel reelt anerkender dette og ”tilbyder” en lavere betaling, nemlig 3 dage. Men, men, men …

 

Man har altså appelleret til folks frivillighed med et skriftligt tilbud om en betaling på 1,67 dag pr. md. Nu er vi naturligvis opmærksomme på, at vi er ansat i en virksomhed, der har et noget afslappet forhold til skriftlige tilbud. En virksomhed der allerede har forsøgt sig med rekruttering af lokomotivførere med et tilsagn om en startløn på 30.000 kr., hvorefter de gav dem 25.000 kr. (en sag som kører i det fagretlige system). Og en virksomhed som historisk har haft nogle udfordringer med f.eks. tilsagn om, at ingen gik ned i løn og at kørelærere beholdt deres elevtillæg, men alligevel …

 

Skriftlige tilbud må nødvendigvis være bindende. LPO er opmærksom på – og har forståelse for – DSB’s øjeblikkelige økonomiske udfordringer. Men at ”spare” 1,33 dag pr. md. til hver af de 67 hjemsendte tjenestemænd. Eller rettere til dem, af de 67, der ikke er sygemeldte, idet OAO oplyser at: ”sygdom er en feriehindring”. Ja, faktisk oplyser OAO, at: ”aftalen gælder ikke for sygemeldte medarbejdere”. Det er både småligt og utroværdigt.   

 

Ca. halvdelen af de hjemsendte tjenestemænd var / er sygemeldte, så DSB kigger på vores område – som er det område med langt flest tjenestemænd – ind i en fiktiv udgift på 50 dage pr. md. hjemsendelserne måtte vare. Hvor småt kan det blive? 50 dage for ens troværdighed!  

 

Skrivelsen af 25. marts var signeret af såvel Driftschef, Rolf Møller Pedersen, som LPO. Det agter vi at stå ved. Den eneste mulighed vi har for at gøre det, når nu DSB ikke lytter til fornuft, er ved at forfølge sagen juridisk. Vi ønsker klarhed over, om tilbudte vilkår fremsat på skrift i en mail sendt til samtlige medarbejdere i et område, er bindende. Sagen overdrages derfor til Dansk Jernbaneforbund.

 

For at skabe os et fyldestgørende overblik over det faktiske træk af dage, skal vi bede dig kontakte os på lpodsb@lpodsb.onmicrosoft.com, hvis DSB trækker dig mere end 1,67 dage pr. md.