Efter et næsten absurd langt tilløb, er vi nu så vidt, at vi kan udsende den længe, ventede lokomotivførerhåndbog.

 

Målet med håndbogen har været at uddybe og beskrive de regler, som er anført i arbejdstidsaftalen og ferieaftalen, herunder regler som udspringer af overenskomsten, ferieloven, PAV, mv., således medarbejdere og ledere har et fælles afsæt for det daglige arbejde.

 

Det er vores håb, at håndbogen kan være til hjælp og støtte for den enkelte i bestræbelserne på at finde rundt i det regelsæt, som danner rammen om lokomotivpersonalets hverdag.

 

Håndbogen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra DSB HR, Togdrift Personaleplanlægning og LPO. Håndbogen vil løbende blive revideret og vil i det omfang, der er behov, blive suppleret med eksempler.

 

Håndbogens indhold gælder både OK-ansatte og tjenestemænd medmindre, det fremgår anderledes: ”TJM” (tjenestemænd), ”OK-ansat” (overenskomstansatte), er indsat i parentes efter den anførte tekst.

 

Ud over lokomotivpersonalet i Drift F&R henvender håndbogen sig til driftsledere, tjenestefordelere, gruppeledere og andre medarbejdere, som i deres hverdag har brug for viden om arbejdstids- og ferieregler for lokomotivpersonalet i Drift F&R. Du må derfor meget gerne videresende nærværende information og linket til vores hjemmeside til ovenstående medarbejdergrupper, hvis du oplever, at de ikke er opmærksomme på dens eksistens og indhold.

 

Du finder rundt i håndbogen ved hjælp af indholdsfortegnelsens hyperlinks, eller søgefunktion cmd+F på iPads (Ctrl+F på Pc), som giver dig mulighed for at skrive er søgeord.

 

Bemærk venligst, at der er i alt 3 fodnoter, hvori det fremgår, at der de pågældende steder er en uenighed mellem ledelsen og LPO/DJ, som søges afgjort ved en faglig voldgift.

 

Vi håber, du vil tage godt imod håndbogen, som findes på vores hjemmeside under hovedmenuen ”LKF-håndbog”. Du kan desuden læse den her.