I fortsættelse af LPO medlemsinformation nr. 07-2021, ”Lokalgruppernes generalforsamlinger udsættes til efter sommer”, ligger datoerne for de lokale generalforsamlinger og LPO’s medlemsmøder i uge 38-41 nu fast. Da de to arrangementer afholdes i samme periode, er det i samråd med lokalgrupperne besluttet, at de afholdes samme dato i forlængelse af hinanden. Datoerne fremgår af nedenstående oversigt.

Ugedag Dato Depot / lokalgruppe
Torsdag 23.09 LKI-gruppen*
Mandag 27.09 Odense
Tirsdag 28.09 Fredericia
Onsdag 29.09 Aalborg
Torsdag 30.09 Aarhus
Mandag 04.10 Tinglev
Tirsdag 05.10 Esbjerg
Mandag 11.10 København
Tirsdag 12.10 Helsingør
Onsdag 13.10 Kalundborg
Torsdag 14.10 Nykøbing F
Fredag 15.10 Næstved

 

I udgangspunktet starter lokalgruppernes generalforsamlinger kl. 13:00. Afvigelser fra dette vil fremgå af lokalgruppens indkaldelse.

 

LPO-medlemsmødet afholdes i udgangspunktet fra kl. 15:30, men tilpasses naturligvis starttidspunktet for den aktuelle generalforsamling. Medlemsmødet har en varighed der gør, at der – hvor mødet efterfølges af spisning – kan spises ca. kl. 18.

 

Der vil ikke være bestemte emner for medlemsmøderne. Områdegruppebestyrelsen – der i udgangspunktet repræsenteres af formand og næstformand – kommer med et kort indlæg. Herefter vil det være det, der rør sig i medlemskredsen og deltagernes spørgelyst, der sætter dagsordenen.

 

Der tages forbehold for eventuelle Corona-restriktioner …

 

* Bemærk: LKI-gruppens generalforsamling afholdes i Odense. Starttidspunktet bliver formentlig først kl. 15:30 og der bliver derfor ikke afholdt medlemsmøde. I stedet udvides og tilpasses indlægget fra områdegruppebestyrelsen på LKI-gruppens generalforsamling til det valgte set-up.