Vedr. samarbejdsrelationen mellem DSB og LPO

LPO DSB har d. 22. august og d. 26. august været inviteret til dialogmøde med henholdsvis direktør Anders Egehus, Operation & Strategi og personaledirektør, Inger Ørum Kirk. Begge møder forløb i en konstruktiv tone, og kan bestemt danne udgangspunkt for en bedre fremtidig dialog og samarbejdsrelation mellem LPO DSB og DSB’s øvre ledelse, naturligvis under forudsætning af, at der sættes handling bag de i øvrigt udmærkede intentioner.

LPO DSB har d. 26. august desuden haft et konstruktivt møde med DSB Jernbanesikkerhed og Personalejura omkring procedure for og håndtering af signalforbikørsler. Målet var at finde et system der sikrer, at gældende regler for ansættelsesforholdet overholdes, at berørte medarbejders retstilling iagttages, samtidig med der indsamles værdifuld viden om sikkerhedsmæssige forhold til brug i det forebyggende arbejde. Også her gælder, at LPO DSB opfatter forløbet positivt, såfremt de drøftede forhold omfattes til konkret handling.

I det netop udsendte nummer af Det Blå Blad er der en gennemgående dyster tone omkring flere forhold på arbejdspladsen. Det er LPO DSB’s håb, at ovenstående kan trække flere ting i en mere positiv retning, og at ledelsen inden næste udsendelse af Det Blå Blad kan sætte så meget handling bag ordene, at sortsynet ikke nødvendigvis er et gennemgående tema i det næste blad.

Med venlig hilsen

Dansk Jernbaneforbund
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB