Vedr. lønregulering iht. OK 2013

 

LPO DSB har fået en række henvendelser omkring lønregulering i henhold til overenskomsten 2013 på statens område.

 

I fortsættelse af LPO DSB information 9-2013 kan vi oplyse følgende:

Den samlede generelle lønstigning i perioden udgør 1,62 %, fordelt på 0,82 % i 2013 og 0,80 % i 2014. Udmøntningen af reguleringsordningen bevirker imidlertid, at den samlede lønstigning i 2013 udgør 0,00 %, hvorimod man skønner, at stigningen i 2014 inkl. reguleringsordningen vil udgøre 1,10 % 

Vi henviser i øvrigt til informationspjecen fra OAO:

http://www.oao.dk/fileadmin/user_upload/loen_og_ansaettelse/ok13/OK13_informationspjece_endelig.pdf

 

Med venlig hilsen

Dansk Jernbaneforbund
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB