Vedr. anmeldelse af fejl, mv. på arbejdssedler

 

 

Siden DSB Togdrift d. 1. juni 2018 fjernede LPO DSB’s mulighed for at udøve kontrol med aftaler og overenskomster, har proceduren været således, at fejl og mangler på arbejdssedler, herunder mulige aftalebrud, anmeldes til egen gruppeleder med kopi til LPO (lokalgruppeformanden).

 

Denne procedure har bevirket, at antallet af anmeldte aftalebrud er styrtdykket og nærmer sig 0. Det lyder jo næsten for godt til at være sandt, og det er det nok også. I LPO DSB tror vi ikke på mirakler, så sandheden er nok lidt mere jordnær. De anmeldte fejl på arbejdssedler, herunder mulige aftalebrud, kommer ikke gennem systemet, nu hvor kontrolfunktionen – LPO DSB’s adgang til LTD2 – er væk. Eller sagt lidt mere finkantet. Da aftaler og forudsætninger er uændret siden 1. juni, må antallet af aftalebrud også formodes at være uændret. Det er alene kontrolfunktionen, der er anderledes.

 

At den mere besværlige anmeldelsesprocedure i sig selv, har bevirket færre anmeldelser er én ting. Noget andet er, at det er vanskeligt at kontrollere sig selv. Det er ikke en udfordring DSB er alene med. Den kendes vist af alle. Men at det er fatalt på et område som vores – hvor kontrollen med køre- og hviletid, mv. ikke udøves af myndighederne, men via aftaler og overenskomster – er åbenlyst.

 

Umiddelbart er der ikke udsigt til, at myndighedskontrollen på jernbanen ændres i retning mod det, der kendes fra f.eks. på landevejen. Så med udsigt til endnu flere angreb på den faglige organisations muligheder for at håndhæve overenskomsten, hvis der da overhovedet er sådan én efter d. 1. oktober, er der behov for forbedringer.

 

Noget af dette arbejde hører til i drøftelserne mellem DJ og DSB / DI, noget kan vi selv gøre noget ved NU!

 

Konstaterer du fejl, mangler eller aftalebrud, skal arbejdssedlen i kopi (papirform eller elektronisk) afleveres til lokalgruppeformanden. Skriv hvem din gruppeleder er, hvad du mener, problemet er, så vil lokalgruppeformanden sørge for, at anmeldelsen bringes videre i systemet.