De opdaterede lønsatser, mv. for såvel tjenestemænd som overenskomstansatte lokomotivførere, lokomotivfører kørelærere og lokomotivinstruktører er lagt op på vores hjemmeside www.lpo-dsb.dk.

 

Du finder oplysninger om lønsatser, mv. på hjemmesidens forside bag de blå knapper:

  • Løn TJM
  • Løn OVK
  • Løntillæg TJM / OVK

 

Bemærk!

Løn TJM består af to sider.