LPO får med jævne mellemrum henvendelser vedr. pausereglen i Jernbaneoverenskomsten (JA OK). Det fremgår af JA OK, Arbejdstidsregler for lokomotivførere (person) §1, stk. 3, at der maksimalt må udføres 5 timers arbejde uden pause i forbindelse med fremførelse.

 

Ingen tvivl om at det er vendingen ”i forbindelse med fremførelse”, der giver anledning til spørgsmål, for hvornår er der tale om fremførelse?

 

Det er der, når LKF udfører sikkerhedsarbejde i tog med førerbordet ibrugtaget.

 

Reglen om max. 5 timers arbejde uden pause er således gældende i alle tjenester, hvor der er fremførelse / udføres sikkerhedsarbejde. Det vil i praksis sige alle tjenester undtagen rene rådighedstjenester, kursustjenester og tjenester for ansvarshavende på P-rister (i Aarhus og Fredericia). Der findes tillige et yderst begrænset antal tjenester, som alene indeholder pass-rejser (til / fra fremmed depot). Heller ikke i disse tjenester, er der krav om pause. Arbejdsdirektivets bestemmelse om, at ”en lønmodtager med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses”, jf. direktivets §3, gælder dog altid.

 

I tjenester med fremførelse / sikkerhedsarbejde indgår alle arbejdsopgaver, herunder tjek ind, tjek ud, ophold, vente- og vendetider, mv. i de 5 timer, dog betragtes rådighedstjeneste som pause, jf. LKF-håndbogen, side 5.

 

Selv om pausereglen udspringer af Jernbaneoverenskomsten, er den også gældende for tjenestemænd, idet følgende fremgår i arbejdstidsaftalens pkt. 6: ”Pausereglerne i Jernbaneoverenskomsten gælder også for tjenestemænd”.