De opdaterede lønsatser, tillæg, mv. for såvel tjenestemænd som overenskomstansatte lokomotivførere, lokomotivfører kørelærere og lokomotivinstruktører er lagt op på vores hjemmeside www.lpo-dsb.dk.

 

Du finder oplysninger om lønsatser, tillæg, mv. på hjemmesidens forside under punktet ”Løn”:

  • Løn OK-ansat
  • Løn TJM
  • Tillæg, OK-ansat + TJM

 

Bemærk!

Løn TJM består af to sider.