Søren Max Kristensen har på områdegruppebestyrelsesmødet i går meddelt, at han stopper som områdegruppeformand hurtigst muligt. Søren ønsker – efter knap 20 år som fuldtidstillidsrepræsentant – at genoptage jobbet som lokomotivfører på KH.

 

Områdegruppebestyrelsen udtrykte sin anerkendelse og respekt for det kolossale arbejde, Søren har udført for lokomotivførerne i DSB.

 

Da ressourcerne i LPO’s daglige ledelse de kommende uger – bl.a. som følge af ferie – er meget begrænsede, er det aftalt, at Søren bliver på posten som områdegruppeformand frem til og med d. 22. oktober.

 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i områdegruppen torsdag d. 28. november. Den afholdes i forbindelse med det 4. ordinære områdegruppebestyrelsesmøde 2019, hvor hovedparten af de delegerede alligevel er samlet.

 

Dagsordenen vil som minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af områdegruppeformand
  • Valg af et medlem til daglig ledelse

 

Nærmere om tidspunkt, sted og endelig dagsorden følger, men det kan allerede nu oplyses, at områdegruppebestyrelsen indstiller Peter Kanstrup som ny områdegruppeformand og lokalgruppeformand Ebbe L L Drögemüller, København, som nyt medlem af daglig ledelse.

 

Da Søren fratræder sit hverv forud for de forestående medlemsmøder vedr. nye lokalaftaler, som afholdes rundt om i landet i perioden 24. oktober til 13. november, vil det være Peter Kanstrup og Jan Danielsen – som var hovedforhandlere på såvel arbejdstids, som ferieaftalen – der repræsenterer LPO daglig ledelse på disse møder.

 

Det kan afslutningsvis oplyses, at områdegruppen i perioden 22. oktober til 28. november ledes jf. vedtægterne §4, stk. 4, citat: ”Ved områdegruppeformandens forfald varetager områdegruppenæstformanden hans funktioner”.