Af den nye arbejdstidsaftale bilag 3 fremgår det, at LPO skal deltage i udarbejdelsen af tjenester i forbindelse med et turvalg. De overordnede præmisser for dette arbejde aftales i Turudvalget.

 

På turudvalgsmødet den 18. juni meddelte ledelsen, at de ville kalde LPO’s turplanlæggere ind en gang om ugen og at der skulle arbejdes i DSB’s nye planlægningssystem Hastus. Alt arbejde skulle foregå i Telegade. LPO gjorde opmærksom på, at det ikke var tilstrækkeligt. En gang om ugen var for lidt, og at alt arbejde skulle foregå i Telegade betød, at LPO’s turplanlæggerne i Vest skulle bruge det meste af dagen på at rejse frem og tilbage. DSB mente, det var tilstrækkeligt, da Hastus kan udarbejde de enkelte tjenester.

 

Hastus udarbejder tjenester efter nogle i forvejen udarbejdede parametre. Af bilag 3 fremgår det, at LPO skal være med til at udarbejde disse parametre. Dette skal foregå i en dertil nedsat arbejdsgruppe. På grund af den fremskredne tid, viste LPO samarbejdsvilje, og godkendte, at første gang LPO’s turplanlæggerne skulle mødes, skulle fastlæggelsen af parametrene foregå her.

 

D. 14. august mødtes planlæggerne. Her havde ledelsen ”glemt” at det første, de skulle, var at aftale parametre. Efter lidt snak frem og tilbage, blev det aftalt, at de 7 parametre, som LPO’s turplanlæggere havde fundet frem til, skulle indlæses i Hastus. Resultatet skulle så fremlægges den 21. august.

 

D. 21. august mødtes planlæggerne igen. DSB havde ikke kørt parametrene. Altså et klart brud på arbejdstidsaftalen og på den fælles forståelse, der ellers var opnået med LPO’s turplanlæggere.

 

D. 22. august var der møde i turudvalget. Her gav LPO meget tydeligt udtryk for utilfredshed med processen, og med DSB’s manglende evne til at indgå i et ordentligt samarbejde.

 

DSB oplyste, at de nu var i stor tidsnød, da tjenesterne skulle være færdige til turoplægningen i uge 43. De ville derfor læse resultaterne fra Hastus over i det gamle planlægningssystem TPLS og indkalde LPO’s turplanlæggere 2 dage om ugen. Vest behøvede desuden ikke at tage til Telegade og spilde deres tid med rejse. LPO’s turplanlæggere måtte ikke få adgang til at arbejde direkte i TPLS, som de har gjort tidligere. Direkte adspurgt meddelte DSB, at det var et ledelsesprincip.

 

LPO gjorde opmærksom på, at den plan ikke ville holde. LPO’s turplanlæggere skulle tages ud på fuld tid og have adgang til TPLS. Ellers ville vi ikke kunne nå at blive færdige. Bl.a. skulle der arbejdes med weekendproblematikken. At LPO’s turplanlæggerne skulle arbejde med papirudskrifter var at gå 30 år tilbage i tiden. Det afviste DSB. De lovede dog at køre de aftalte parametre, inden Hastus blev læst over i TPLS.

 

D. 3. og 4. september mødtes planlæggerne igen. DSB havde kun brugt et par af de aftalte parametre. Endnu engang havde DSB brudt arbejdstidsaftalen og aftalen med LPO’s turplanlæggere.

 

Hele forløbet viser desværre, at DSB på intet tidspunkt har villet indlede et reelt samarbejde. Tiden er nu gået. Alene på grund af DSB’s trækken af tiden og deres fundamentalistiske holdning til, at LPO ikke må arbejde i planlægningssystemerne. LPO’s turplanlæggere har derfor valgt at trække sig fra planlægningsprocessen af K 20. Vi deltager gerne i et reelt samarbejde. Planlægning er noget af det vigtigste for LPO’s medlemmer. Men vi vil ikke være til grin og blot virke som et gummistempel, som DSB kan trække op af lommen, når de mener at have et behov for dette.

 

Et møde med chefen for planlægningen og senere et møde med den administrerende direktør, har desværre ikke givet noget resultat. Det beklager LPO.