Der kører p.t. – bl.a. på grund af misinformation fra DSB – en historien om, at det var områdegruppernes (TPO, LPO S-tog og LPO DSB) forhandlere, som i sidste uge forlod forhandlingerne omkring en ny arbejdstidsaftale.

 

Lad os her med syvtommersøm slå fast, at medarbejdersiden ikke har forladt forhandlingerne.

 

DSB stillede d. 29. oktober områdegruppernes forhandlere et utvetydigt ultimatum. Medarbejdersiden skulle anerkende, at forhandlingerne om ny arbejdstidsaftale og ny TR aftale skulle holdes adskilt. Det kunne medarbejdersiden naturligvis ikke anerkende, da Dansk Jernbaneforbund og DSB/DI d. 17. september havde aftalt noget andet. Så efter at have undersøgt sagen grundigt, meddelte medarbejdersiden dagen efter, at vi ikke kunne anerkende DSB’s ultimatum. DSB afbrød herefter forhandlingerne.

 

Ovenstående er ikke bare en påstand. Tværtimod. Det fremgår klart af forhandlingsprotokollen fra d. 30. oktober, at: ”DSB’s del af arbejdsgruppen kan ikke fortsætte drøftelserne under disse vilkår”.

 

Herefter blev hovedforhandlerne fra Dansk Jernbaneforbund og DSB (herunder administrerende direktør, Flemming Jensen) indkaldt d. 31. oktober. Da DSB dagen igennem fastholdt deres ultimatum, var det imidlertid ikke muligt at komme videre.

 

Områdegrupperne har således ikke forladt forhandlingerne, men vi accepterer altså ikke trusler og ultimatums.