Den 19. november meddelte DSB at de sætter turvalget i gang gældende for K 19. Som det fremgår af meddelelsen, er LPO DSB ikke en del af turvalget. Den manglende medarbejderindflydelse på det daglige arbejde betyder følgende:

 

  • Den 1. november smed ledelsen LPO DSB’s planlæggere ud af planlægningen. De fremlagte tjenester er altså ikke godkendt af jeres repræsentanter.
  • De valgte turrepræsentanter har meddelt LPO DSB, at de ikke kan fortsætte deres arbejde, når aftalegrundlaget er opsagt af DSB. De fremlagte ture er altså ikke godkendt af jeres repræsentanter.
  • DSB har tidligere meddelt, at tjenester og ture er delvist udarbejdet ud fra de emner, der var opnået enighed om, i arbejdsgruppen om en ny arbejdstidsaftale. Det er ikke korrekt. DSB har groft taget noget fra forhandlingerne og drejet det til deres eget behov, og desuden tilføjet nogle regler, som på intet tidspunkt har været en del af forhandlingerne. Der er ikke indgået en ny arbejdstidsaftale og derfor står de fremlagte tjenester og ture alene for DSB’s egen regning.
  • Anciennitetslisterne er nu alene udarbejdet af ledelsen. Det normale samarbejde, hvor ledelsen og de lokale LPO-grupper går listerne igennem for fejl og mangler, har ledelsen set bort fra.
  • Mener du, at de fremlagte anciennitetslister ikke er korrekte, så gør indsigelse over for din gruppeleder. Husk at gøre det på en mail, så du har dato og tid for din henvendelse. Får du ikke et ordentligt svar, så kontakt din lokale tillidsrepræsentant.

 

LPO DSB beklager, at DSB fuldkommen har fravalgt det gode og konstruktive samarbejde med deres medarbejdere, som gennem mange år har sikret, at turvalget er foregået i god ro og orden, til glæde for virksomheden og medarbejderne.